teologie sistematica
pr. lect. dr. Dan Sandu
LUCRARI
ACTIVITATE PASTORALA
ACTIVITATE DIDACTICA
PREDICI AUDIO
BLOG PERSONAL
COLABORARI
ERASMUS / SOCRATES
BIBLIOTECA
 
sufism

ACTIVITATEA DIDACTICA

   In anul 1992, la absolvirea Facultatii de Teologie Ortodoxa din Universitatea Bucuresti, mi-a fost aprobata cererea de a lucra ca preparator, apoi asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae" din Iasi, Catedra de Istoria si Filosofia Religiilor . Materia reprezenta subiectul pentru care optasem si in cadrul cursurilor post-universitare, la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Universitatea Bucuresti. Paralel cu munca didactica la aceasta catedra, am trecut examenul de admitere pentru cursurile de Doctorat în teologie, la disciplina Istoria si Filosofia Religiilor , sub coordonarea Domnului profesor doctor Remus Rus.

cursuri

   In perioada anilor 1993-2001 am desfasurat activitate didactica la aceasta institutie de învatamânt superior. Din 2001 functionez ca lector titular la catedra de Teologie Dogmatica. In acelasi timp, am fost numit Director al Institutului Ecumenic "Sf. Nicolae", functie ce implica activitatea partial didactica, dar mai ales de dialog teologic si reprezentare, în spiritul specificului misiunii pe care Biserica o dezvolta în contextul contemporan.

   O alta latura a activitatii stiintifice a constat în organizarea de seminarii, mese rotunde sau consfatuiri pe teme de ecumenism, prin intermediul Institutului Ecumenic "Sf. Nicolae", incluzând participanti din toate continentele. In aceasta directie este de mentionat rolul încredintat de superiorii ecleziastici directi, în sensul promovarii relatiilor inter-crestine, inter-ortodoxe si inter-bisericesti, cu organizatii si reprezentanti din tara si din strainatate.

absolvire

   În octombrie 1999 am sustinut examenul si obtinut titlul de "Doctor în Teologie" al Universitatii Bucuresti cu teza: Viata si cunoasterea mistica: Crestinism si Islam în primele secole de coexistenta , sustinuta la Catedra de Istoria si Filosofia Religiilor, sub coordonarea Prof. Dr. Remus Rus. Lucrarea a fost publicata, iar în momentul de fata, activitatea se concentreaza pe traducerea lucrarilor Living the Faith de Samuel Harakas si Bearers of the Spirit, de Nicholas Stebbing, precum si de elaborare a unui curs de Teologie Dogmatica si o lucrare despre bazele dogmatice ale iconografiei ortodoxe.

    Cursul de Teologie Dogmatică și Simbolocă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași încearcă să ofere o viziune eco-teo-logică asupra tezaurului dogmatic al ortodoxiei universale. Fidelă tradiției milenare, dogmatica propune abordarea problemelor actuale cărora societatea trebuie să le facă față: criza ecologică, globalizarea, problemele bioetice, dialogul cu ștința contemporană.

domatica
ecumenism
copyright © 2007 - Dan Sandu
pr. dr. Dan SanduRomanaEnglish